Pyroxen -
Pyroxene

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Krystaly pyroxenu ( diopsidu ) z Afghánistánu
.

Název pyroxen je odvozen ze starověkých řeckých slov pro „oheň“ ( pyr

πυρ
) a „cizinec“ ( ksénos
ξένος
). Pyroxeny byly tak pojmenovány kvůli jejich přítomnosti v sopečných lávách, kde se někdy nacházejí jako krystaly zapuštěné do sopečného skla ; předpokládalo se, že jde o nečistoty ve skle, a proto název znamená „cizinci ohně“. Jsou to však jednoduše rané minerály, které krystalizovaly před výbuchem lávy.

horninách.

Chemie a názvosloví pyroxenů

Řetězcová silikátová struktura pyroxenů nabízí velkou flexibilitu při zabudování různých kationtů a názvy pyroxenových minerálů jsou primárně definovány jejich chemickým složením. Pyroxenové minerály jsou pojmenovány podle chemických druhů zaujímajících místo X (nebo M2), místo Y (nebo M1) a tetrahedrální místo T. Kationty v místě Y (M1) jsou v oktaedrální koordinaci úzce vázány na 6 kyslíků. Kationty v místě X (M2) mohou být koordinovány se 6 až 8 atomy kyslíku, v závislosti na velikosti kationtu. Dvacet minerálních názvů je uznáváno komisí Mezinárodní mineralogické asociace pro nové minerály a minerální názvy a 105 dříve používaných názvů bylo vyřazeno (Morimoto et al. , 1989).

Názvosloví pyroxenu
Pyroxenová čtyřboká nomenklatura pyroxenů vápníku, hořčíku a železa
Názvosloví pyroxenových trojúhelníků pyroxenů sodných
má vzorec hypotetického koncového prvku vápníku, ale důležité strukturální rozdíly znamenají, že je místo toho klasifikován jako pyroxenoid.

Hořčík, vápník a železo nejsou v žádném případě jediné kationty, které mohou zabírat místa X a Y v pyroxenové struktuře. Druhou důležitou sérií pyroxenových minerálů jsou pyroxeny bohaté na sodík, které odpovídají nomenklatuře „pyroxenový trojúhelník“. Zahrnutí sodíku, který má náboj +1, do pyroxenu implikuje potřebu mechanismu pro doplnění „chybějícího“ kladného náboje. V

Široká řada dalších kationtů, které mohou být umístěny na různých místech pyroxenových struktur.

Pořadí obsazení kationtů v pyroxenech
T Si Al Fe 3+
Y Al Fe 3+ Ti 4+ Cr PROTI Ti 3+ Zr Sc Zn Mg Fe 2+ Mn
X Mg Fe 2+ Mn Li Ca Na

Při přiřazování iontů k místům je základním pravidlem pracovat v této tabulce zleva doprava, nejprve přiřadit veškerý křemík k místu T a poté místo naplnit zbývajícím hliníkem a nakonec železem (III); další hliník nebo železo lze umístit do místa Y a objemnější ionty do místa X.

Ne všechny výsledné mechanismy k dosažení neutrality náboje následují výše uvedený sodíkový příklad a existuje několik alternativních schémat:

V přírodě lze ve stejném minerálu nalézt více než jednu substituci.

Pyroxenové minerály

Plášť - peridotitový xenolit od San Carlos Indian Reservation, Gila Co., Arizona, USA. V xenolitu dominuje zelený peridot olivin spolu s černými ortopyroxenovými a spinelovými krystaly a vzácnými trávově zelenými diopsidovými zrny. Jemně zrnitá šedá skála na tomto obrázku je hostitelský čedič. (Neznámé měřítko).
Vzorek pyroxenitu (meteorit ALH84001 z Marsu), horniny sestávající převážně z pyroxenových minerálů
  • Klinopyroxeny (monoklinické)
  • Ortopyroxeny ( ortorombické )
    • Bronzit , meziprodukt mezi enstatitem a hypersthenem
    • Eulit, meziprodukt mezi hypersthenem a ferrosilitem

Viz také

Reference